ජුම්මා මස්ජිද් පල්ලියේ සිසුන්ට අභිධර්ම ත්‍රිපිටක දැනුම

0
7

සැබෑ ආගමික සහජීවනය යන්න යථාර්ථයක් බවට පත්කරමින් මහනුවර කටුකැලේ ජුම්මා මස්ජිද් ඉස්ලාම් දේවස්ථානයේ අරාබි පාසලේ ඉගෙනුම ලබන සියලුම සිසුන් හට ත්‍රිපිටකය හා අභිධර්මය මූලික කොට ගනිමින් විෂයක් වශයෙන් බුද්ධාගම ඉගැන්වීමට එහි පාලක මණ්ඩලය කටයුතු කොට තිබේ.                                                                                    

ඒ අනුව ඉස්ලාම් ආගම අදහන සිසුන් හට බුද්ධාගම ඉගැන්වීමේ කටයුතු මේ වනවිට සාර්ථකව සිදුවන අතර ජුම්මා මස්ජිදයේ ආරාධනාවකට අනුව මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා උඩරට අමරපුර නිකායේ අනුනායක පූජ්‍ය කොනකලගල උදිත නාහිමි ප්‍රමුඛ සැටනමකින් යුත් මහා සංඝරත්නය 19 වැනි දින ඉස්ලාම් දේවස්ථානයට වැඩමකොට බෞද්ධාගමික අධ්‍යාපන කටයුතු සිදුවන ආකාරය පිළිබඳව මෙන්ම ඉස්ලාම් ආගමික වතාවත් සඳහා සහභාගිව එම ආගමික වතාවත් සිදුවන ආකාරයද දැක බලා ගැනීමට පියවර ගත්හ.                                             

මෙහිදී ඉස්ලාම් මවුලවිවරුන් විසින් ශුද්ධවූ කුරානය හා ත්‍රිපිටකයේ ඇති සමානාත්මක ඉගැන්වීම පිළිබඳව මෙන්ම ඉස්ලාම් ආගම හා බුදු දහමේ පවතින සමානාත්මකතා පිළිබඳවද මහා සංඝරත්නය දැනුවත් කළ අතර ශුද්ධ වූ කුරානයේ සිංහල පිටපත් මහා සංඝරත්නය වෙත පිළිගැන්වීමටද කටයුතු කළහ.                                                                          

මෙහිදී අනුශාසනාවක් සිදුකළ උදිත අනුනාහිමියෝ සඳහන් කළේ, ආගමික සහජීවනය උදෙසා මෙවැනි වැඩසටහන් මඟින් විශාල දායකත්වයක් ලැබෙන බවත් බෞද්ධාගමික සිද්ධස්ථානවල ආගමික කටයුතු සිදුවන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් දැකබලා දැනුවත් වීම සඳහා ඉස්ලාම් මවුලවිතුමන්ලාට මෙන්ම එම සිසුන් හටද ආරාධනාවක් සිදුකරන බවත් උන්වහන්සේ පැවැසූහ.

මෙදින ජුම්මා මස්ජිද් ඉස්ලාම් දේවස්ථානයේ සියලුම ආගමික වතාවත් සිංහල භාෂාවෙන් සිදුකිරීමටද එහි පාලනාධිකාරිය පියවර ගන්නා ලදී.

මහනුවර – කේ.එල්. සුරවීර