කන්දේඇළ ජලාශයේ පාරු ගමන් අවදානම්

0
6

දැඩි ගැඹුරකින් යුතු කන්දේඇළ ජලාශයේ අවදානම් පාරුවල ආරක්ෂිත කබා සංචාරකයන් වෙත ලබා නොදී රැගෙන යමින් පවතින බව වාර්තා වේ.

නුවරඑළියට පැමිණෙන විශාල සංචාරකයන් පිරිසක් නුවරඑළිය කන්දේඇළ ජලාශයේ පාරුවෙන් ගමන් කිරීමට විශාල කැමැත්තක් දක්වනු ලබයි.වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ කන්දේඇළ ජලාශය පාලනය වන අතර, එම ජලාශය තුළ කන්දේඇළ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් කිහිපදෙනකු ඔවුන් විසින්ම ප්ලාස්ටික් බැරල් යොදාගනිමින් නිපදවන ලද පාරු කිහිපයකින් මුදල් අය කර එම ජලාශයට සංචාරකයන් රැගෙන යනු ලබයි.

එක් පාරුවක එක් වරකට සංචාරකයන් 20කට ආසන්න පිරිසක් නංවා ගනිමින් පාරුකරුවන් දෙදෙනකු විසින් පාරුව පදවයි.

එම පාරුවල සංචාරය කරන කිසිදු සංචාරකයකුට ආරක්ෂිත කබායක් ලබා නොදෙයි. මුදල් පමණක් ලබා ගැනීමේ පරමාර්ථයෙන් මෙම පාරුකරුවන් කටයුතු කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අප නුවරඑළිය ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ රංජිත් අලහකෝන් මහතාගෙන් කළ විමසුමකට ඔහු පැවැසුවේ කන්දේඇළ ජලාශයේ සංචාරය කරන සංචාරකයන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ආරක්ෂිත කබායක්  ලබාදෙන ලෙස පාරු සේවාව පවත්වාගෙන යන අයට අවස්ථා කිහිපයකදී දැඩි ලෙස අවවාද කර ඇති බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් තමන් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා දැනුවත් කර තිබේ. අනතුරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා කන්දේඇළ ජලාශයේ සංචාරකයන් ප්‍රවාහනය කරන පාරු සේවාව විධිමත් ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යෑමට විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කරන ලෙස වාරිමාර්ග දෙපාර්තුමේන්තුවට සහ නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

නොර්වුඩ් _ නීටා පත්ම කුමාරි