අද-හෙට පැය එකහමාරක විදුලි කප්පාදුවක්

0
4

මෙරට පවතින ඩීසල් අර්බුදය හේතුවෙන් තාප බලාගාර හරහා අවශ්‍ය විදුලි නිපදවීම සීමා වීම හේතුවෙන් අද (20දා) සහ හෙට (21දා) යන දෙදින විදුලි කප්පාදුව පැය එකයි විනාඩි විස්සක කාලයක් දක්වා වැඩි කිරීමට සිදුවන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පවසයි.

මෙය අදාළ ඛාණ්ඩ සඳහා පස්වරු 6 සිට රාත්‍රි 10.30 දක්වා වේලාවන් දෙකක් යටතේ සිදු කිරීමට සැලසුම් කොට ඇත.

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,P,Q,R,S,T,U,V,W, කලාප සඳහා මෙම විදුලි කප්පාදුව ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බවද මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරයි.

පවතින විදුලි අර්බුදය හේතුවෙන් විදුලිය කප්පාදුව මෙලෙස වැඩි කිරීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කළ ඉල්ලීමක් අනුව මෙම අනුමැතිය මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව මඟින් ලබාදී තිබේ.

චාමර අමරසූරිය