ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන්ට කියන්න යන දේ

0
577

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ඇති කර ගත් එකඟතා පිළිබඳව එළඹෙන සැප්තැම්බර් 23 වන දා ශ්‍රී ලංකා රජය සිය ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන් දැනුවත් කිරීමට නියමිතය.

විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කළේ, ණය සහන පැකේජය සහ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ඉදිරි පියවර සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී දැනුම් දෙනු ඇති බව ය.

ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම වෙනුවෙන් මූල්‍ය උපදේශක සමාගමක් වන ක්ලිෆර්ඩ් චාන්ස් ආයතනයේ මූල්‍ය උපදේශකවරයා මේ සම්බන්ධයෙන් මෙසේ පැවසීය.

“රටේ ආර්ථිකයේ ඉදිරි වැඩපිළිවෙළ සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ඇති කර ගත් එකඟතා සම්බන්ධයෙන් සැප්තැම්බර් 23 වන සිකුරාදා දින මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාව සිය ජාත්‍යන්තර ණය හමිකරුවන් දැනුවත් කෙරෙනු ඇත.”

සැප්තැම්බර් 1 වන දා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර අරමුදල සමග කාර්ය මණ්ඩල මට්ටමේ එකඟතාවකට එළඹිණි.

ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකාවට මාස 48ක වැඩපිළිවෙළක් යටතේ අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.9ක විස්තීර්ණ අරමුදල් පහසුකම් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ලබා දීමට නියමිත ය.