රට යන රාජ්‍ය සේවකයන්ට වෘත්තීය පුහුණුවක්

0
12

විදේශ රැකියාවන් සඳහා යෑමට වසර පහක නිවාඩු ලබාගන්නා රජයේ සේවක සේවිකාවන්ට වෘත්තීය සුදුසුකම් සපුරා ගැනීම සඳහා කෙටිකාලීන වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා හඳුන්වාදීමට විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය අවධානය යොමුවී ඇත.

මේ සඳහා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය ඇතුළු වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදෙන රාජ්‍ය ආයතනවල සහාය ලබාගැනීම කෙරෙහිද අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුව තිබේ.

විශේෂයෙන් මෑතකදී සේවයට බැඳුණු සංවර්ධන නිලධාරීන් බොහොමයකට කිසිදු  වෘත්තීය පුහුණුවක් නොමැති බැවින් ඔවුන්ට විදේශ රැකියා සොයා ගැනීම ප්‍රශ්නකාරී වී ඇතැයි විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. මේ වන විට විදේශ රැකියාවලට යෑමට රාජ්‍ය සේවකයන් 17,000ක් පමණ ලියාපදිංචි වී ඇතත් ඔවුන්ගෙන් බහුතරයකට විදේශ රැකියාවලට අවශ්‍ය වන වෘත්තීය සුදුසුකම් නොමැති බවද එම ආරංචි මාර්ග කියයි.

විනීතා එම්. ගමගේ