එජා සංවිධානයෙන් ගොවීන්ට සහන මල්ලක්

0
9

ගොවි ජනතාවට එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයෙන් නොමිලයේ සහන රැසක් ලබාදීමට නියමිත බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර ඇත.

මහ කන්නයේදී සහන රැසක් ලබාදීමට තීරණය කළ බව එම සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ හා මාලදිවයිනේ නියෝජිත විමලේන්ද්‍ර ශරාන්  පවසා තිබේ. එමෙන්ම වී වගාවට අත්‍යවශ්‍ය පොහොර ලබාදීම සම්බන්ධව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හා අවබෝධතා ගිවිසුමකටද  අස්සන් තබා ඇත.

එම ගිවිසුමට අස්සන් තැබීම කෘෂිකර්ම, ඇමැති මහින්ද අමරවීරගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති අතර කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් ලේකම් රෝහණ පුෂ්පකුමාර, එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය වෙනුවෙන් විමලේන්ද්‍ර ශරන්  අස්සන් කර තිබේ.

අත්‍යවශ්‍යම අවස්ථාවක ශ්‍රී ලංකාවට සහයෝගය දැක්වීමට අවස්ථාවක් සැලසීම සම්බන්ධයෙන් තමන් සතුටු වන බව එහිදී විමලේන්ද්‍ර ශරන් මහතා සඳහන් කර ඇත.

නිර්මාණි ගුණරත්න