ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට කෝටි විසිදාහක පොල්ලක්

0
34

ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතීන් සඳහා පෞද්ගලික ඉදිකිරීම් කර්මාන්තකරුවන් හට කෝටි 20,000ක මුදලක් ගෙවීම රජය පැහැරහැර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඉදිකිරීම් සංගමයේ සභාපති සුසන්ත ලියනආරච්චි මහතා ‘මව්බිම’ට පැවැසීය.

පෞද්ගලික ඉදිකිරීම් කර්මාන්තකරුවන් විසින් සිදුකළ මහාමාර්ග ඇතුළු රජයේ ව්‍යාපෘතීන් සඳහා එම මුදල ගෙවීමට ඇති බවද මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිකිරීම් සිදුකළ මහාමාර්ග ව්‍යාපෘති සඳහා කෝටි 8,000ක මුදලක් ගෙවීමට ඇති බවද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ සම්බන්ධව මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයෙන් විමසූ විට කෝටි 8,000ක මුදල ලබාදීමට හැකියාවක් නොමැති බවට මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට දැනුම්දී ඇති බවද ජාතික ඉදිකිරීම් සංගමයේ සභාපතිවරයා පැවැසීය.

සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපන, ජල සම්පාදන, නිවාස, මහාමාර්ග ඇතුළු ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති සඳහා කෝටි 20,000ක මුදල ගෙවීමට ඇති බවද අදාළ ව්‍යාපෘතීන් සඳහා වසර 2ක කාලයක් මුදල් ගෙවීම ඉක්මවා ගොස් ඇති බවද සුසන්ත ලියනආරච්චි මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

රජය විසින් එලෙස මුදල් නොගෙවීම මත සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ පෞද්ගලික කර්මාන්ත 3,600කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වැසී ගොස් ඇති බවද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළ අතර වක්‍රව සහ ඍජුව සේවයේ යෙදී සිටි ඉංජිනේරුවන් සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් ඇතුළු ලක්‍ෂ 10ත් 15ත් අතර ප්‍රමාණයකට රැකියාවන් අහිමි වී ඇති බවද ජාතික ඉදිකිරීම් සංගමයේ සභාපතිවරයා පැවැසීය.

රජය විසින් අදාළ මුදල් නොගෙවීම සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගැනීමට අපේක්‍ෂා කරන බවද ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඉදිකිරීම් සංගමයේ සභාපති සුසන්ත ලියනආරච්චි මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

අමිල අබේරත්න