ආහාර සහ කෘෂිකර්ම සංවිධානයෙන් ගොවීනට යූරියා සහ ත්‍රිත්ව පොහොර

0
13

ගොවි ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය යූරියා පොහොර හා ත්‍රිත්ව සුපිරි පොහොර ලබාදීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය එකඟත්වය පළකර ඇත.

ඒ සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 55ක මුදලක් යොදා ගැනේ.

එමෙන්ම සියලුම වී ගොවීන්ට අවශ්‍ය ත්‍රිත්ව සුපිරි පොහොර අවශ්‍ය මුළු ප්‍රමාණයම නොමිලයේ ලබාදීමටද තීරණය කර ඇත. 

ත්‍රිත්ව සුපිරි පොහොර මහ කන්නයේදී ලබා දීමට උත්සාහ දරන අතර දැනට එම පොහොර නිපදවන රටවල ඒවා අපනයනය නොකරන බැවින් ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් පැවැතියද මීළඟ යල කන්නයේදී හෝ එම පොහොර ලබාදෙන බව සඳහන් වේ.

යූරියා පොහොර මෙම මහ කන්නය තුළම අපේ රටේ ගොවි ජනතාවට ලැබෙන බව ඇමැති  මහින්ද අමරවීර අවධාරණය කර තිබේ.

අක්කරයකට වඩා අඩු ඉඩමක වී වගා කරන ගොවියකුට යූරියා පොහොර කිලෝග්‍රෑම් 50ක බෑගයක් වශයෙන් ගොවීන් 375,000කට යූරියා පොහොර නොමිලයේ හිමි වෙන  බවද අමාත්‍යාංශය පෙන්වාදී ඇත.  

නිර්මාණි ගුණරත්න