අරගලකරුවන් ගාලුමුව‍ෙදාර පිටියට කර ඇති හානිය මිලියන 6කට වැඩියි

0
9

අරගලකරුවන් විසින් ගාලුමුව‍ෙදාර පිටියේ රජය විසින් ජනතාවගේ පහසුව සඳහා ඉදිකර තිබූ ඉදිකිරීම්වලට සිදු කරන ලද හානිය මිලියන 06කට වඩා වැඩි බව ඇමැති  නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පවසයි.

එහි  සිදුකරන ලද විශේෂ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකින් අනතුරුව ඇමැතිවරයා මේ බව අනාවරණය කළේය.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් ජනතාවගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ගාලුමුව‍ෙදාර පිටියේ ඉදිකර තිබෙන නව වෙළෙඳසල්, උද්‍යාන අලංකරණ ඉදිකිරීම්, ආසන, බැමි හා අනෙකුත් ඉදිකිරීම්වලට අරගලකරුවන් විසින් සිදුකොට ඇති හානිය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ඇමැති  නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  ගාලුමුව‍ෙදාර පරිශ්‍රයේ සිදුකළ නිරීක්ෂණයේ දී අදාළ නිලධාරීන් විසින් පෙන්වා දුන් පරිදි සිදුව ඇති හානිය රුපියල් මිලියන 06කට වඩා වැඩි බව හෙළි විය.

විශේෂයෙන්ම ඉතා අලංකාර ලෙස ඉදිකොට ඇති නව වෙළෙඳසල් මේ වන තුරු විවෘත කොට නොමැති තත්ත්වයක් තුළ ව්‍යාපාරිකයන් වෙත පැවැරීමට පෙර නැවත එම අලුත්වැඩියාවන් සිදුකිරීම සඳහා රජයට එම පාඩුව දැරීමට සිදුවන බවද ඇමැතිවරයා  විසින් පෙන්වා දෙන ලදී.

මෙම විනාශයට වගකිවයුතු පිරිස සිදුකර ඇත්තේ රටේ ජාතික සම්පත් විනාශ කිරීමක් බව ඇමැතිවරයා පැහැදිලි කළ අතර මෙම වෙළෙඳසල් සඳහා සිදුකොට ඇති හානිය ඉතා කඩිනමින් පිළිසකර කොට නියමිත ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදයන් තෝරා ගන්නා වාපාරිකයන් වෙත ලබාදෙන බව ඇමැතිවරයා පැවැසීය. මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ හා වරාය කළමනාකරණ සේවා සමාගමේ උසස් නිලධාරීන්ද සහභාගි විය.

ජේ. ටී. ද සිල්වා