අපේ අර්බුද විසඳගන්න ජාත්‍යන්තර ප්‍රවේශයක් ඉල්ලන යෝජනාවක් ඇමරිකානු සෙනට් මණ්ඩලයට

0
13

පසුගිය රජයේ දුර්වල ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සහිත පාලනය හා වත්මන් දේශපාලන ආර්ථික අර්බුදය විසඳීම සඳහා පුළුල් ජාත්‍යන්තර ප්‍රවේශයක් ඉල්ලා ඇමරිකානු සෙනට් මණ්ඩල විදේශ සබඳතා කමිටුව එරට සෙනෙට් මණ්ඩලය වෙත යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවලට සහාය ලබාදෙන ලෙසද එම විදේශ සබඳතා කමිටුව සෙනෙට් මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලා ඇත.

පසුගිය පාලනය විනිවිදභාවයකින් තොර අතිශය දූෂිත පවුල්වාදී එකක් බවද එම කාලය තුළ මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරීන්, නීතිඥවරුන්, ජනමාධ්‍යවේදීන් හා එම පාලනයට අභියෝග කළ පිරිස් බිය වැද්දීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවද එම කමිටුව පෙන්වාදී තිබේ.

වැරදි කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කර ඇති එම පාලනය දැවැන්ත ව්‍යාපෘති සඳහා චීන රජයෙන් බිලියන ගණනින් ණය ලබාගෙන ඒවා හා රාජ්‍ය සම්පත් සිය පෞද්ගලික අරමුණ සඳහා යොදාගෙන ඇති බවද එම විදේශ සබඳතා පිළිබඳ කමිටුවේ සභාපතිවරයා හා එහි සාමාජිකයන් තිදෙනකු සඳහන් කර තිබේ.

වංචා  දූෂණ සම්බන්ධයෙන් විනිවිදභාවයකින්  කටයුතු කිරීම, වගකීම් සහගත පරීක්ෂණ පැවැත්වීම, මහජන ඉල්ලීම් සලකා බැලීම වැනි කරුණු සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීමට වත්මන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ පාලනයටද නොහැකිවී ඇති බව එම යෝජනාව මඟින් පෙන්වාදී තිබේ.

සාමකාමී දේශපාලන විරෝධතා මැඬ පැවැත්වීමට වත්මන් රජය ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යොදා ගෙන ඇති බැවින් ඒ සම්බන්ධයෙන්ද සිය අවධානය යොමු කරන ලෙස සෙනෙට් මණ්ඩල විදේශ සබඳතා පිළිබඳ කමිටුවේ සභාපතිවරයා ඇතුළු සාමාජිකයන් සෙනෙට් මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලා ඇත.

කුමුදු උපුල් ශාන්ත