රංජිත් සියඹලාපිටියට සහ දිලුම් අමුණුගමට වැඩබලන ඇමති ධූර

0
381

ජනාධිපතිවරයා විසින් වැඩබලන අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙකු පත් කරනු ලැබ තිබේ.

ඒ අනුව රංජිත් සියඹලාපිටිය මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති වැඩබලන අමාත්‍යවරයා ලෙස ත් දිලුම් අමුණුගම වැඩබලන ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස ත් පත්කර ඇත.

දෙවන එලිසබෙත් රැජිණගේ අවමංගල්‍ය උත්සවයට සහභාගී වීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා බ්‍රිතාන්‍යය බලා පිටව යාම හේතුවෙන් මෙම පත්වීම් සිදු කර තිබේ.

ජනාධිපතිවරයා අදාළ සංචාරය නිමා කරමින් නැවත දිවයිනට පැමිණෙන තෙක් මෙම පත්වීම වලංගු වනු ඇත.