හැටේ නීතියට පොලිස් පොඩ්ඩෝ සතුටින්

0
13

රජයේ සේවයේ නියුතු වූවන් විශ්‍රාම යා යුතු අවම වයස 60ක් ලෙස රජය පසුගියදා නිවේදනය කිරීමත් සමඟ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ විශාල නිලධාරීන් සංඛ්‍යාවක් දැඩි සතුටට පත්ව සිටිති. ඒ පහළ ශේ්‍රණිවල නිලධාරීන්ට නැවත ඉහළ තනතුරුවලට යෑමට ඉඩකඩ ලැබීම නිසාය.

වයස අවුරුදු 60න් විශ්‍රාම යෑමට සිටි පොලිස් නිලධාරීන් විශාල සංඛ්‍යාවක් විශ්‍රාම යෑමේ වයස් සීමාව 65 දක්වා වැඩි කිරීම නිසා විශ්‍රාම යෑමට සිටි නිලධාරීන්ට තවත් වසර පහක් සේවය කිරීමට හැකියාව ලැබිණි.  ඒ නිසා පහළ නිලධාරීන්ට ඉහළට යෑමට තිබූ ඉඩකඩ ඇහිරිණි.  මේ නිසා පහළ ශේ්‍රණිවල නිලධාරීන් සිටියේ කිසියම් කලකිරීමකිනි. ඒ වසර පහක් යනතුරු ඉහළ නිලධාරීන් විශ්‍රාම නොයෑම නිසාය.

එහෙත් ඉකුත් දින විශ්‍රාම යෑමේ වයස් සීමාව 60 දක්වා අඩුකිරීම නිසා පහළ ශේ්‍රණිවල නිලධාරීන්ට නැවත ඉහළට යෑමේ අවස්ථාව උදවු වී තිබේ.

වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වීමෙන් වසරක් පාසා පොලිස් නිලධාරීන් 1200කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් විශ්‍රාම යති. 65 වයස් සීමාව නැවත 60 කිරීම නිසා ලබන 2023 වසරේ ජනවාරි මස 60 පිරුණු ජේ‍යෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු දෙදෙනකු ඇතුළු විශාල නිලධාරීන් සංඛ්‍යාවක් විශ්‍රාම යෑමට නියමිතව ඇතැයි පොලිස් ආරංචි මාර්ග කියයි.

කීර්ති මෙන්ඩිස්