සැප්: 26 ආශි්‍රතව  අධ්‍යාපන, සන්නිවේදන හා පරිගණක ආශි්‍රත අසුබ ආරංචි

0
228

මීට කලින් ලිපියකින්ද සඳහන් කළ පරිදිම සිකුරු ග්‍රහයා 2022 වසරෙහි සැප්තැම්බර් 24 වැනිදා රාත්‍රි 9.03ට කන්‍යා රාශිය තුළ නීච චලිතයක් ආරම්භ කරන අතර 2022 ඔක්තෝබර් 18 වැනිදා රාත්‍රි 09.40 දක්වාම තම කන්‍යා රාශි චලිතය පවත්වාගෙන යයි. මෙම ග්‍රහ චලිතයට අනුව මෙම වසරෙහි සැප්තැම්බර් 24 වැනිදාත් ඔක්තෝබර් 18 වැනිදාත් අතර කාලසීමාව තුළ ප්‍රසිද්ධ සමාජ සේවා නායකයන්ට, ප්‍රසිද්ධ කලාකරුවන්ට සහ ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ට තදබල ලෙස අපල ඇති වන්නට ඉඩකඩ ඇත. එමෙන්ම මීට කලින් ලිපියකින්ද සඳහන් කළ පරිදිම එම කාලසීමාව තුළ බුධ සහ සිකුරුගෙන් අති ප්‍රබල නීච භංග යෝගයක් නිර්මාණය වෙයි.

කෙසේ වෙතත් නීච භංග යෝගයේදී එම යෝගයේ ඵලයට අමතර ලෙස නීච ග්‍රහයාගේ අසුබ ප්‍රතිඵලයද ලැබිය යුතු නිසා එකී කාලසීමාව, රටට අසුබ ආරංචියක් ලැබීමක් හෝ අසුබ සිද්ධියක් සිදුවීමක් හෝ විශේෂිත ගැටලුවක් නිර්මාණය වීමක් පෙන්නුම් කෙරේ. නමුත් අවසානයේදී එම ගැටලුවට යම්තාක් දුරකට හෝ විසඳුම් ලැබීමක්ද පෙන්නුම් කෙරේ.

මීට අමතර ලෙස මෙම ග්‍රහ ගෝචරයට අනුව 2022 වසරෙහි සැප්තැම්බර් 24 වැනිදාත්, 2022 වසරෙහි ඔක්තෝබර් 18 වැනිදාත් අතර කාල සීමාව තුළ වෙනත් ආකාරයකින් රටට සුබ ආරංචියක් ලැබීමකට හෝ රටෙහි කීර්තිය ඉහළ යන ආකාරයේ සිදුවීමකට ඉඩකඩ පවතින බව පෙනේ.

2022 වසරෙහි සැප්තැම්බර් 28 වැනිදා රාත්‍රි 11.30ට බුධ සහ සිකුරු යන ග්‍රහයන් නියම ලෙසම සංයෝග වෙයි. ඒ අනුව 2022 වසරෙහි සැප්තැම්බර් 26 ආශි්‍රත දිනවලද අසුබ ආරංචිවලට, අසුබ සිදුවීම්වලට සහ විශේෂිත ගැටලු නිර්මාණය වීම් ආදියට ඉහළ ඉඩක් පවතින බව පෙනේ. එමෙන්ම බුධ සහ සිකුරු අතර ග්‍රහ යුද්ධයේදී බුධ පරදවා සිකුරු ජය ගනියි. ග්‍රහ යුද්ධයට බුධ සහ සිකුරු සම්බන්ධ වීමට අනුව 2022 වසරෙහි සැප්තැම්බර් 26 ආශි්‍රත දිනවල අධ්‍යාපන, සන්නිවේදන, මාධ්‍ය, කලා යන අංශ පිළිබඳ සහ කාන්තාවන් පිළිබඳව තීරණාත්මක ආරංචි ලැබෙන්නට ඉඩකඩ පවතින බව පෙනේ. තවද ග්‍රහ යුද්ධයෙන් බුධ පරාජයට පත් වීමට අනුව 2022 වසරෙහි සැප්තැම්බර් 26 ආශි්‍රත දිනවල අධ්‍යාපන සන්නිවේදන, මාධ්‍ය වැනි අංශ පිළිබඳවද පරිගණක වයිරස් ආදිය පිළිබඳව ආදී ලෙස අසුබ ආරංචි ලැබෙන්නට ඉඩකඩ ඇත.

2022 වසරෙහි සැප්තැම්බර් 19 වැනිදා පෙ.ව. 4.05ට බුධ සහ ගුරු යන ග්‍රහයන් නියම ලෙසම සප්තම වෙයි. මෙය ප්‍රබල ඥාන යෝගයකි. ඒ අනුව 2022 වසරෙහි සැප්තැම්බර් 19 ආශි්‍රත දිනවල උපත ලබන දරුවන් අනාගතයේදී උගතුන්, බුද්ධිමතුන් ලෙස ප්‍රසිද්ධියට පත්වනු ඇත.

තවද 2022 වසරෙහි සැප්තැම්බර් 23 වැනිදා ප.ව. 12.21ට රවි සහ බුධ යන ග්‍රහයන් නියම ලෙසම සංයෝග වෙයි. මෙයද ප්‍රබල ඥාන යෝගයකි. ඒ අනුව 2022 වසරෙහි සැප්තැම්බර් 23 ආශි්‍රත දිනවල කුමන ලග්නයකින් හෝ උපත ලබන දරුවන්ද අනාගතයේදී උගතුන්, බුද්ධිමතුන් ලෙස ප්‍රසිද්ධියට පත්වීමට වාසනාව ලැබෙනු ඇත.

සිකුරු ග්‍රහයා කන්‍යා රාශිය කරා ප්‍රවේශවීමට අනුව 1950 සැප්තැම්බර් 20 වැනිදාත් 1952 නොවැම්බර් 25 වැනිදාත් අතර කාලය තුළ ඉපදුණු අයටද, 1953 අප්‍රේල් 24 වැනිදාත් 1953 අගෝස්තු 21 වැනිදාත් අතර කාලය තුළ ඉපදුණු අයටද, 1979 නොවැම්බර් 4 වැනිදාත්. 1980 මාර්තු 15 වැනිදාත් අතර කාලය තුළ ඉපදුණ අයටද, 1980 ජූලි 27 වැනිදාත් 1982 ඔක්තෝබර් 5 වැනිදාත් අතර කාලය තුළ ඉපදුණු අයටද, 2022 වසරෙහි සැප්තැම්බර් 24 වැනිදාත් 2022 වසරෙහි ඔක්තෝබර් 18 වැනිදාත් අතර කාලසීමාව තුළ විශේෂ මුදල් ගනුදෙනු, විශේෂ මුදල් ලැබීම්, බැංකුවලින් ණය මුදල් ලබා ගැනීම් සාර්ථකවීම් හෝ වෙළෙඳපොළ ආයෝජනය වැනි ආයෝජන සාර්ථකවීම් අසම්පූර්ණව පවතින ඉඩකඩම්, ගනුදෙනු, නිවාස ගනුදෙනු සහ යානවාහන ගනුදෙනු සාර්ථකවීම් සහ බලාපොරොත්තු රහිත ලෙස තෑගි බෝග ලැබීම් ආදිය පෙන්නුම් කෙරේ.

 ප්‍රවීණ ජේ‍යාතිර්වේදී

පාරින්ද්‍ර සුගතදාස

0714410906