බඩු නැතිව අලි ගමට 

0
30

ගම් වදින අලි පලවා හැරීමේ කටයුතු පවා භාණ්ඩ රාශියකට පනවා ඇති තහනමත් සමඟ ඇනහිට ඇතැයි ‘ඉරිදා මව්බිම’ට වාර්තා වේ. අලි වෙඩි හා අලි වැටවල් ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ ගෙන්වීමට පවා මේ තහනම  බලපා ඇති නිසා ආහාර සොයා ගම්වදින අලි පලවා  හැරීමට නොහැකි තත්ත්වයක්  මතු වී තිබෙන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවැසීය.

වල් අලි ගම්වැදීම සම්බන්ධයෙන් වනජීවී නිලධාරීන්ට පැමිණිලි ලැබුණද උන් පලවා හැරීමට භාවිත කරන ‘අලි වෙඩි’වල හිඟයක් පවතින බවද එම ප්‍රකාශකයා කීය. භාණ්ඩ ආනයනයට පනවා ඇති තහනම සමඟ ඒවා ගෙන්වීම පවා දුෂ්කර වී ඇතැයි ඔහු පැවැසීය.

වල් අලි ගම් වැදීම වැළැක්වීම සඳහා ඉදිකරන අලි වැට ඉදිකිරීම පවා උපකරණ හිඟය හේතුවෙන් ඇන හිට තිබෙන බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය. පසුගිය කාලයේද ඉන්ධන හිඟය හේතුවෙන් වල් අලි පලවා හැරීමේදී නිලධාරීන්ට විවිධ දුෂ්කරතාවලට මුහුණ පෑමට සිදු වූ බවද ඔහු කීය.

මේ වන විටත් අලි වැටවල් බොහෝ ප්‍රමාණයක් අක්‍රිය තත්ත්වයේ පවතින බව හෙතෙම පැවැසීය. වනාන්තර තුළ ආහාර හිඟවීම, මෙන්ම  වෙනත් හේතු නිසා දිගින් දිගටම ගම් වදින අලි හා ගැමියන් අතර ඇති වන ගැටුම් දිනෙන් දිනම  ඉහළ අගයක් ගැනීමත් අලි හා මිනිස් මරණ සංඛ්‍යාව වැඩි වීමත්  හේතුවෙන් එම ගැටුමට ස්ථීරසාර විසඳුමක්  ලබාදීම කෙරෙහිද වනජීවී අමත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුව ඇතැයිද එම ප්‍රකාශකයා කීය.

සවනි ශේශාධි