දිව තියලා රස බලන්න ජපානයෙන් ආ Taste Tv

0
394

Taste The Tv (TTTV) නමින් හැඳින්වෙන මෙම රස බැලිය හැකි තිරයකින් යුතු රූපවාහිනිය නිපදවන ලද්දේ Hobai Miyashitha නම් ජපානයේ MEJI විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරයකු විසිනි.

මූලාකෘතික නිපැයුමක් වන මෙය වෙළෙඳපොළට නිකුත්වීමට නියමිතව ඇත්තේ වැඩිදියුණු කිරීමෙන් පසුවයි. තවම මෙයද නිපදවීමට යන නිසි මුදලක් නියම කර නැති අතර කරන ලද ඇස්තමේන්තුවලට අනුව dollar 875ක් පමණ වැය වනු ඇතැයි විශ්වාස කරනු ඇත. මෙම නිපැයුමට ඇඹුල් රස, ලුණු රස සහ පැණි රස ආදි රසයන් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි අතර මේ වනවිට pizza සහ chocolate යන ආහාරවලට මෙය අත්හදා බලා ඇත.

මෙහි process එක නම් පෙර සැකසූ රස මිශ්‍රණ 12ක් පමණ එක්කොට පරිශීලකයන්ට අවශ්‍ය ආහාරයේ රස නිර්මාණය කර දෙනු ලබයි. එම අදාළ මිශ්‍රණය TTTV එකෙහි තිරය මතට එක්වූ පසු ලෙව කෑම මඟින් ඔබට රස බැලිය හැකිය.

මෙය මෙම වසරේ අග භාගයේදී වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීමට Hobai Miyashitha බලාපොරොත්තු වන අතර මෙය මහා පරිමාණයෙන් නිෂ්පාදනය කිරීමට investors ලා කිහිප දෙනකු ඔහුව අමතා ඇත.

මෙම අපහසු කාලයෙන් ගොඩ ඒමට සහ රටක් ලෙස දියුණු වී ඉදිරියට යෑමට නම් අපද මෙවන් නව නිපැයුම්වලට යොමු විය යුතුය. බොහෝ අපූරු නිපැයුමක් වන මෙය නුදුරේදීම අපගේ නිවෙසේ අංගයක් වනු ඇත.

සදෙව් අභිමන්‍යු