මැති ඇමතිවරුන්ට ජල බිල් ගෙවන්න කතානායක මාස 2ක් කල් දෙයි

0
360

නිල නිවාසවල ජල බිල්පත් ගෙවා නොමැති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ජල සැපයුම් මාස දෙකක කාලයකින් පසුව අත්හිටුවන ලෙස කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය වෙත දැනුම් දී තිබේ.

එම මණ්ඩලයේ බලධාරීන් හා කතානායකවරයා අතර පැවැති සාකච්ඡාවකින් පසුව කතානායකවරයා එම බලධාරීන් වෙත මෙම දැනුම් දීම කර ඇත.

ජල බිල්පත් ගෙවා නොමැති මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නාම ලේඛනයක් තමන් වෙත යොමු කරන ලෙස කතානායකවරයා කළ ඉල්ලීමකට අනුව එම නාමලේඛනය ඊයේ (සැප්. 15) භාර දුන් බව ද එම මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (වාණිජ) පියල් පස්මනාත පැවසීය.

පාර්ලිමේන්තු නිල නිවාසවල වෙසෙන මැති ඇමතිවරුන්ගේ හිඟ ජල බිල්පත් වෙනුවෙන් මණ්ඩලයට රුපියල් මිලියන තුනකට අධික මුදලක් අයකර ගැනීමට තිබෙන බව ද සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා වැඩිදුරට ත් පැවසීය.