සිසුන්ට-සංචාරකයන්ට මැතිසබේ යළි විවෘත වේ

0
11

කොවිඩ් තත්ත්වය සහ ආරක්‍ෂක හේතු මත මෙතෙක් පාර්ලිමේන්තුව නැරැඹීම සඳහා පනවා තිබූ සීමා ඉවත් කිරීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව තීරණය කර තිබේ.

වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු විසින් කරන ලද යෝජනාවකට අනුව මීට අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

මේ අනුව එහි මූලික පියවරක් ලෙස පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් නොමැති දිනවල පාසල් හා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් සංචාරකයන් ඇතුළු පාර්ලිමේන්තුව නැරැඹීමට ඉල්ලුම් සිදු කරන පාර්ශ්වයන්ට ඒ සඳහා අවසර ලබාදීමට එකඟත්වය පළවී තිබේ.

ඒ අනුව, පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයට සහ ගැලරිවලට ඇතුළුවීම සම්බන්ධයෙන් දැනට ක්‍රියාත්මක කර ඇති සීමාවන් ලිහිල් කර 2022 සැප්තැම්බර් 20 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පාසල් සිසුන්ට පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය නැරැඹීම සඳහා රැස්වීම් නොපැවැත්වෙන දිනවල පෙ.ව. 9.30 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා (නිවාඩු දින හැර) අවසර ලබාදීම සිදු කරන බව පාර්ලිමේන්තුවේ වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු නිවේදනය කළේය.

පාසල් බලධාරීන් හට තම අයැදුම්පත් වේත්‍රධාරී වෙත ලිපියක් මඟින්, ෆැක්ස් මඟින් (0112777473/0112777335) හෝ www.parliment.lk වෙබ් අඩවිය හරහා මාර්ගගතව අයැදුම් කළ හැකිය.

විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම්, රජයේ ලියාපදිංචි උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සහ විදේශීය සංචාරකයන්ටද මෙම පහසුකම ලබාගත හැකි බවද වේත්‍රධාරිවරයා දන්වා සිටී.

අනුරාධා හේරත්, සඳුනි ගමාරච්චි