සාගර කියන්නේ බොරු

0
44

නිදහස ජාතික සභාව නියෝජනය කරන කිසිදු මන්ත්‍රිවරයකු ශ්‍රී  ලංකා පොදුජන පෙරමුණ හා එක්වීමට සාකච්ඡා කර නැතැයි එම සභාව නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහාචාර්ය චරිත හේරත් පැවැසීය.

නිදහස ජාතික සභාවේ මන්ත්‍රිවරුන් 13 දෙනා සමඟියෙන් දේශපාලන කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යන බවද එම සන්ධානයෙන් ඉවත්වීමට කිසිවකුටත් අවශ්‍ය නැති බවද මහාචාර්යවරයා කීය.

නිදහස ජාතික සභාවේ මන්ත්‍රිවරුන් තිදෙනකු ශ්‍රී  ලංකා පොදුජන පෙරමුණ හා එක් වන බවට එම පෙරමුණේ ලේකම්වරයා සඳහන් කර ඇතත් එහි සත්‍යතාවක් නැති බවද චරිත හේරත් කීය.

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය