ලිට්‍රෝ ගෑස් ගැන මැතිසබයේ විවාදයක් ඕනෑ

0
17

ලිට්‍රෝ ගෑස් මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික විගණන කාර්යාලයේ සිදුකරන විගණනයේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ විගස ඒ සම්බන්ධව පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයක් පැවැත්විය යුතු යැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි චරිත හේරත් සඳහන් කළේය.

මෙම වසරේ මාර්තු, අප්‍රේල් සහ මැයි යන මාස තුන තුළදී දීර්ඝ කාලීන ටෙන්ඩර් ක්‍රියාත්මක කරන අතරතුර මීට පෙර ගෑස් සැපයූ ආයතනයෙන් නැවත වතාවක් ගෑස් ලබාගෙන ඇතැයි ද චරිත හේරත් මහතා පැවැසීය.

මෙරට විශාල ආර්ථික ප්‍රශ්න ඇති වූ නිසා බරපතළ ලෙස ඩොලර් උෟනතාවක්ද ඇති වූ අතර මේ හේතුවෙන් දීර්ඝ කාලීන ටෙන්ඩර් ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කිරීමට යම් ප්‍රශ්නකාරී තත්ත්වයක් පැනනැඟී ඇති බවද මන්ත්‍රිවරයා සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම ටෙන්ඩරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධව ආරම්භ කළ ක්‍රියාදාමය යම් ආකාරයකට අතරමඟ නැවතුණු අතර ඒ ගැන විවිධ පාර්ශ්වයන් විවිධ හේතූන් ඉදිරිපත් කළද ඒ සම්බන්ධයෙන් අදාළ හේතු සොයා බැලීමට විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවට භාරදී ඇතැයිද චරිත හේරත් පැවැසීය.

ගෑස් නැතිව ජනතාව පාරට පැමිණ ඔවුන්ට ඉතා විශාල ආතතියක් රට තුළ ගොඩනැඟී ඇති බවත් එම පීඩනයෙන් එළියට යන ක්‍රියාමාර්ගය තුළ තමන්ට විශාල සැකයක් සහ එය තුළ බරපතළ දූෂණයක් සිදුවී ඇති බවට හැඟීයන බවත් මන්ත්‍රිවරයා පැවැසීය.

මෙම ප්‍රකාශය එක් පුද්ගලයෙක්, එක් ඇමැතිවරයෙක්, ආණ්ඩුවක්, සභාපතිවරයෙක් සහ එක් කමිටුවක් වෙතට එල්ල කළ කීමක් නොවන බවත් නමුත් දත්තයන් දෙස බලන කල එසේ දූෂණයක් සිදුවී ඇති බවට පෙනී යන බවත් චරිත හේරත් මහතා කීය. 

සඳුනි ගමාරච්චි