මැති ඇමැතිවරුන්ට ජල බිල් ගෙවන්න කථානායක මාස 2ක් කල් දෙයි

0
40

නිල නිවාසවල ජල බිල්පත් ගෙවා නොමැති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ගේ ජල සැපයුම් මාස දෙකක කාලයකින් පසුව අත්හිටුවන ලෙස කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය වෙත දැනුම් දී තිබේ.

එම මණ්ඩලයේ බලධාරීන් හා කථානායකවරයා අතර පැවැති සාකච්ඡාවකින් පසුව කථානායකවරයා එම බලධාරීන් වෙත මෙම දැනුම් දීම කර ඇත.

ජල බිල්පත් ගෙවා නොමැති මන්ත්‍රිවරුන්ගේ නාම ලේඛනයක් තමන් වෙත යොමු කරන ලෙස කථානායකවරයා කළ ඉල්ලීමකට අනුව එම නාමලේඛනය ඊයේ (15දා) භාරදුන් බවද එම මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (වාණිජ) පියල් පස්මනාත පැවැසීය.  පාර්ලිමේන්තු නිල නිවාසවල වෙසෙන මැති ඇමැතිවරුන්ගේ හිඟ ජල බිල්පත් වෙනුවෙන් මණ්ඩලයට රුපියල් මිලියන තුනකට අධික මුදලක් අයකර ගැනීමට තිබෙන බවද සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.

කුමුදු උපුල් ශාන්ත