දකුණේ පොල් ගස් 350,000ක් කපා දමයි

0
24

කුණු පළාත තුළ ‘වැලිගම පොල්කොළ මැලවීමේ රෝගයට’ ගොදුරු වූ පොල් ගස්  3,50,000ක් පමණ මේ දක්වා කාලය තුළ කපා ඉවත්කොට ඇති බැව් පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ වගා සංරක්ෂණ අංශයේ වැඩබලන අංශ ප්‍රධානි හා පර්යේෂණ නිලධාරි මහතා පවසයි. රෝගය පාලනය කිරීම සඳහා 2008 වර්ෂයේදී පොල්කොළ මැලවීමේ රෝගයට ගොදුරු වූ පොල් පැළ කපා ඉවත් කිරීම ආරම්භ කළ බවද හෙතෙම පවසයි.

මින් වැඩිම පොල් ගස් සංඛ්‍යාවක් කපා ඉවත්කොට ඇත්තේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 03කි. මෙම වර්ෂයේ (2022) මේ දක්වා දකුණු පළාත තුළ පොල් කොළ මැලවීමේ රෝගයට ගොදුරු වූ පොල් ගස් 12,000ක් පමණ කපා ඉවත්කොට ඇති බව සඳහන් කළ රෝෂාන් ද සිල්වා මහතා ඉන් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පොල් ගස් 10,000ක් ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික්කවල පොල්ගස් 1000 බැගින් කපා ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවද හෙතෙම පවසයි.

වැලිගම පොල්කොළ මැලවීමේ රෝගය දකුණු පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 20ක පැතිරී ඇති බවද රෝෂාන් ද සිල්වා මහතා පවසයි. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 12ක, ගාල්ල  දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 04ක පොල්කොළ මැලවීමේ රෝගය පැතිරී ඇති අතර හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 04ක මෙම රෝගය පැතිරී ඇත.

පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය හා පොල්

පර්යේෂණ ආයතනය එක්වී රෝගී පොල් ගස් ඉවත් කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන බවත් අවුරුදු 02කට වැඩි රෝගී  පොල් ගසක් සඳහා රුපියල් 3000ක වන්දි මුදලක් හා අවුරුදු 02කට අඩු රෝගී පොල් ගසක් සඳහා රුපියල් 1000ක වන්දි මුදලක් ලබාදෙන බවද  හෙතෙම පවසයි.

මේ වනවිට මෙකී රෝගයට ඔරොත්තු දෙන නව පොල් ප්‍රභේද හඳුනාගැනීම සඳහා පර්යේෂණ සිදුකරන අතර ඒ සඳහා වැලිගම කුඩා මට්ටමේ බීජ පොල් උයනක් ස්ථාපිත කොට ඇති බවද රෝෂාන් ද සිල්වා මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

ගාල්ල _ කමල් විජේහේවා