මියන්මාරයේ අශීන් ඥානිස්සර හිමියන්ගෙන් ලංකාවට ඩොලර් 10,000ක පරිත්‍යාගයක්

0
217

ශ්‍රී ලංකේය ජනතාවට අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ සහ ආහාර ද්‍රව්‍ය මිල දී ගැනීම සඳහා මියන්මාරයේ සිටගු සයදාව්හි උපසංඝරාජ ස්වාමීන්ද්‍රයන් වන අතිපූජ්‍ය ආචාර්ය අශීන් ඥානිස්සර හිමි ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත ඇ.ඩො. 10,000ක මුදලක් පරිත්‍යාග කර තිබේ.

මෙම මූල්‍ය පරිත්‍යාගය අතිපූජ්‍ය අචාර්ය අශීන් ඥානිස්සර හිමියන් මියන්මාරයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජනක බණ්ඩාර වෙත නිල වශයෙන් භාර දී ඇත.

ඒ, යැංගොන්හි පිහිටි සිටගු ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ ඇකඩමියේදී ජනක බණ්ඩාර මහතා මියන්මාරයේ උපසංඝරාජ ස්වාමින්ද්‍රයන් බැහැ දැකීමට පැමිණි අවස්ථාවේදී ය.

මෙම පරිත්‍යාගය භාරගත් තානාපති ජනක බණ්ඩාර මෙවැනි දුෂ්කර අවස්ථාවක් හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබා දුන් මුදල් පරිත්‍යාගයට සිය අවංක ස්තුතිය හා කෘතවේදීත්වය පළ කර තිබේ.