ලෝක  වෙළෙඳපොළේ බොරතෙල් මිල පහළට

0
13

ලෝක වෙළෙඳපොළේ බොරතෙල් මිල පහළ ගොස් තිබේ. ශ්‍රී  ලංකාව ආනයනය කරනු ලබන බේ‍රන්ට් (Brent) වර්ගයේ බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 93.42ක් දක්වා එලෙස අඩු වී ඇති අතර එය ශ්‍රී  ලංකා මුදලින් රුපියල් 34,811ක පමණ මුදලකි. 

ලෝක වෙළෙඳපොළේ ඊයේ (14දා) දින එම මිල සඳහන් වූ අතර ඇමරිකානු වෙළෙඳපොළ හරහා ගනුදෙනු වන ඩබ්ලිව්.ටී.අයි. (WTI) වර්ගයේ බොර තෙල් බැරලයක මිලද ඩොලර් 87.24ක් දක්වා අඩු වී තිබේ.

අමිල අබේරත්න