ප්‍රාථමික අංශයේ සියලුම සිසුනට දිවා ආහාර වේලක්

0
16

රජයේ සියලුම පාසල්වල ප්‍රාථමික අංශයේ සිසුන් සියලු දෙනාටම දිවා ආහාර වේල සඳහා සමබල බත් වේලක් ලබාදීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර තිබේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය මඟින් ලබාදී ඇති ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 27ක මුදලින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

පාසල් දරුවන්ගේ පෝෂණය නැංවීම සඳහා ෆෝලික් අම්ලය, යකඩ හා විටමින් අන්තර්ගත කර මෙම දිවා ආහාරය ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇත.

රටේ පවතින ආර්ථික අර්බුදය හා ආහාර මිල ගණන් ඉහළ යෑම හා ආහාර හිඟවීම, පාසල් දරුවන්ගේ පෝෂණයට මහත් බලපෑමක් එල්ල කර ඇති හෙයින් පාසල්වල ප්‍රාථමික අංශවල දරුවන්ගේ පෝෂණය තහවුරු කිරීම සඳහා ආහාර වේල ලබාදෙන බව කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්ද අමරවීර පැවැසීය.

විනීතා එම්. ගමගේ