දෙනවා යැයි කී උසස්වීම් මාස හයකුත් ගිහින් තවම නෑ

0
11

2019/2021 කළමනාකරණ සේවා සීමිත විභාගයෙන් සමත්වූවන්ගේ ප්‍රතිඵල ලේඛනයට අනුව පළමු 690 දෙනාට උසස්වීම් දීමට ගෙන ඇති තීරණය මාස 06කට අධික කාලයක් තිස්සේ ඉටු නොකිරීම නිසා තමන් බරපතළ අසාධාරණයකට පත්ව සිටින බව ඔවුහු පවසති.

රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රාථමික ශේ‍ර්ණියේ නිලධාරීන් හට උසස්වීම් ලබාදීමට අවුරුදු දෙකකට වතාවක් මෙම විභාගය පවත්වන අතර 2016 වසරින් වසර 4කට පසු 2020.07.12 වැනි දින ගැසට් කර ඊට මාස 08කට පසු මෙම විභාගය පැවැත්වූ අතර ප්‍රතිඵල නිකුත් කරනු ලැබුවේ 2022.01.24 වන දිනදීය. විභාගය සඳහා ගතවී ඇති මුළු කාලසීමාව වසර 6ක් ඉක්මවා ඇත. මේ අනුව එම සේවක පිරිසට එම කාලය තුළ උසස්වීමක් හෝ එයට අදාළ වැටුප් වැඩිම හෝ ලැබී නැත.

ප්‍රතිඵල ලේඛනයේ පළමු 690 දෙනාට පමණක් උසස්වීම් ලබාදීමට 2022.03.28 වැනි දින රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව අනුමැතිය ලබාදී ඇතත් මුදල් අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයකට අනුව පත්වීම් දීම තාවකාලිකව නතර කර නව පත්වීම් ලෙස හඳුන්වා එම පත්වීම් ලබාදී තිබේ.

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව මෙය නව පත්වීමක් නොව කනිෂ්ඨ සේවකයන්ට ක්‍රමවත් විභාගයකින් ලබාදෙන උසස්වීම් බව විභාගයට පෙනී සිට සමත් වූවෝ පෙන්වා දෙති.

පත්වීම් දීමේ තාවකාලිකව අත්හිටුවීමේ චක්‍රලේඛය නිකුත්වීමට මාසයකට පෙර මෙම උසස්වීම් දීමට රාජ්‍ය සේවා කොමිසම අනුමැතිය දුන්නද මෙම කනිෂ්ඨ සේවකයන්ට මෙතෙක් උසස්වීම් ලබාදී නැත.

රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය මෙම උසස්වීම් දීම කල් මරමින් සිටින අවස්ථාවක වයඹ, බස්නාහිර, මධ්‍යම පළාත්වල කළමනාකරණ සේවා සීමිත පත්වීම්ද ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවය සීමිත පත්වීම් හා අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාධාරි ගුරු පත්වීම් 2022 අප්‍රේල්, මැයි සහ ජුනි මාසවල ලබාදී තිබෙන බවද උසස් වීම් නොලැබූවෝ පෙන්වා දෙති.