දින ගණනකින් තෙල් නැතිව හැටන් පාසල් බස් – වෑන් කොට උඩ

0
8

හැටන් ලංගම ඩිපෝව මඟින් පාසල් ළමයින් ප්‍රවාහනය කරන පෞද්ගලික බස් රථ සහ වෑන් රථ සඳහා දින ගණනාවක සිට ඩීසල් ඉන්ධන නිකුත් නොකිරීමෙන් පාසල් ළමයින් ප්‍රවාහනය කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් මේ වන විට උද්ගත වී ඇති බව හැටන් ප්‍රදේශයේ පාසල් ළමයින් ප්‍රවාහනය කරන පෞද්ගලික බස් රථ සහ වෑන් රථ හිමියෝ කියති.

හැටන් ලංගම ඩිපෝවෙන් ඩීසල් ඉන්ධන නිකුත් නොකිරීම හමුවේ තම වාහනයට හිමි ජාතික ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේ අවසර පත්‍රයට අනුව සතියකට වතාවක් නිකුත් කරන ඉන්ධන ප්‍රමාණයෙන් පාසල් ළමයින් ප්‍රවාහනය කරන බවත්, එසේ නිකුත් කරන ඉන්ධන ප්‍රමාණය දින දෙකකට පමණක් ප්‍රමාණවත් බවත් රියැදුරෝ පවසති.

තම වාහන ලීසිං ක්‍රමයට ලබාගෙන ඇති බවත්, එම ලීසිං වාරික පවා ගෙවීමට සිදුවී ඇත්තේ පාසල් ළමයින් ප්‍රවාහනය කර ලබාගන්නා ආදායමින් බවත්, පවත්නා තත්ත්වය මත ලීසිං වාරික පවා ගෙවා ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇති බවත් එම රියැදුරෝ කියති.

මේ සම්බන්ධයෙන් අප එම ඩිපෝවේ කළමනාකාරවරයාගෙන් කළ විමසුමකට ඔහු කියා සිටියේ තම ඩිපෝවේ දෛනිකව ධාවනය කරන ලංගම බස් රථවලට පවා ප්‍රමාණවත් ඩීසල් ඉන්ධන කොටගල ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථා තෙල් ගබඩා සංකීර්ණයෙන් නිකුත් නොකරන බවත්, එවන් තත්ත්වයක් මත පෞද්ගලික වාහන කිසිවකටත් ඩීසල් ඉන්ධන තම ඩිපෝව මඟින් නිකුත් නොකරන බව කළමනාකාරවරයා පැවැසීය.

නොර්වුඩ් – නීටා පත්ම කුමාරි