තෙල් හිඟයෙන් පොළොන්නරුවේ භූතයා- සුනාමිය ගණන් උස්සයි

0
26

මෙවර යල කන්නයේ මඩකළපුව, අම්පාර, දිස්ත්‍රික්කවල වී අස්වනු බොහොමයක් නෙළා අවසන් වීමත් සමඟ එම ප්‍රදේශවල සුනාමිය, භූතයා, යන නම්වලින් හඳුන්වන වී අස්වනු නෙළන යන්ත්‍ර පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයට පැමිණ වී අස්වනු

නෙළීමට අධික මුදලක් අය කිරීමෙන් තමන් දැඩි අසීරුතාවට පත්ව සිටින බව පොළොන්නරුව හා මහවැලි බී කලාපයේ ගොවීහු කියති.

 අක්කර දෙකහමාරක වී අස්වනු නෙළීමට භූතයා යන්ත්‍රය මඟින් රුපියල් පනස් දහසක මුදලක් අයකර ගන්නා බවත්, සුනාමියෙන් අක්කර දෙකහමාරක වී අස්වනු නෙළීමට රුපියල් හහතළිස්දාහක මුදලක් අයකර ගන්නා බවත්, පිටස්තරින් පැමිණෙන යන්ත්‍ර සඳහා පොළොන්නරු ඇතුළු මහවැලි බී කලාපයේ තැරැව්කරුවන් විශාල මුදලක් තබාගැනීමෙන් වී අස්වනු නෙළීමට එම යන්ත්‍ර යොදවන බවත් මහවැලි බී කලාපයේ ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයෝ පවසති.

පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්ධන පිරවුම්හල් 27කට ලැබෙන ඩීසල් ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් නොවීමත්, එම ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල දිනපතා ඩීසල් නොමැතිවීමත්, නිසා පොළොන්නරු ඇතුළු මහවැලි බී කලාපයේ තිබෙන සුනාමි, භූතයා යන වී අස්වනු නෙළන යන්ත්‍රවලට ඩීසල් නොමැතිකම නිසා පිටස්තරින් පැමිණෙන සුනාමි, භූතයා, මෙලෙස වැඩි මුදල් අයකර ගන්නා බවද ගොවීහු කියති.

මෙලෙස පිටස්තරින් එන භූතයා, ගොයම් නෙළන යන්ත්‍ර මඟින් අක්කර දෙකහමාරක් නෙළීමට තැරැව්කරුවන් රුපියල් 10,000ත්, 15,000ත්් අතර මුදලක් තබාගන්නා බවද ගොවිහු සඳහන් කරති.

මනම්පිටිය – නිමල් ජයරත්න