ජිනීවා යෝජනාවලට පක්‍ෂ-විපක්‍ෂ සියලු දෙනාම විරෝධය පළ කළ යුතුයි

0
65

ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 51 වැනි සැසිවාරයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්‍ෂක හමුදා ප්‍රධානීන්ට එරෙහිව ජාත්‍යන්තර අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ මානව හිමිකම් කෙවිට පෙන්වා.

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකට බල කිරීම ඇතුළු කාරණා කිහිපයක් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වී ඇති නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් පක්‍ෂ විපක්‍ෂ ඇතුළු සියලු පාර්ශ්ව තම විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කළ යුතු බව ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විමල් වීරවංශ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර ඇත.

ජිනීවා 51 වැනි සැසිවාරයට සහභාගි වූ ඉන්දීය නිත්‍ය නියෝජිතයා විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් ආරක්‍ෂා කිරීමට 13 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්පූර්ණයෙන්ම බලාත්මක කරන ලෙසට ශ්‍රී ලංකා රජයට බලපෑම් කර ඇති අතර ඒ ආකාරයට තනි රටක යෝජනාවකට රටක ව්‍යවස්ථාවක් සංශෝධනය කිරීමට කිසිදු රටකට නොහැකි බවද විමල් වීරවංශ මහතා සඳහන් කර ඇත.

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය