හෙළ ඔසුසල් පරිශ්‍රයන්හි දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන

0
7

දිවයින පුරා පිහිටි හෙළ ඔසුසල් පරිශ්‍ර තුළ දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමට දේශීය වෛද්‍ය  රාජ්‍ය අමාත්‍ය නීතිඥ සිසිර ජයකොඩි පියවර ගෙන තිබේ.

එම ඔසුසල් විවෘත කර තැබෙන සතියේ දින 7 තුළම එම වෛද්‍ය  ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන විවෘතව තැබීමටද පියවර ගෙන ඇත.

ආයුර්වේද වෛද්‍ය  මධ්‍යස්ථාන වෙත යන ජනතාවට ඉතා පහසුවෙන් එම ස්ථාන වෙත ගමන් කිරීමට පහසුකම් සැලසීම, රෝගීන්ගේ අභිමතය පරිදි වෛද්‍යවරුන් තෝරා ගැනීමට පහසුකම් සැලසීම, ඉතා සහනදායි මිල ගණන් යටතේ ඔෟෂධ හා වෛද්‍ය සේවාවන් ලබාදීමට පහසුකම්  සැලසීම ඇතුළු කරුණු මෙම වැඩපිළිවෙළේ ප්‍රධාන අරමුණ වී තිබේ.

කුමුදු උපුල් ශාන්ත