රැජිනගේ අවමඟුල් දිනයට රජයේ නිවාඩුවක්

0
341

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයීය ප්‍රධානි සහ 1952 සිට 1972 දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ අග රැජින ලෙස කටයුතු කළ දෙවැනි එළිසබෙත් මහ රැජිනගේ රාජකීය අවමංගලේ‍යාත්සවය  යෙදෙන  2022 සැප්තැම්බර් මස 19 වැනි දින ශෝකය පළ කිරීම සඳහා එදින රජයේ කාර්යාල සඳහා විශේෂ රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

රජයේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් පවත්වාගෙන යෑමට මෙයින් බාධාවක් නොවිය යුතු බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා නිකුත් කර ඇති නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.