මොල්ලිපතානෙන් මතු වූ වතුර මල්

0
31

කොළඹ – ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රධාන මාර්ගයේ තඹලගමුව මොල්ලිපතාන ප්‍රදේශයේ මාර්ගය ඉදිරිපිට ප්‍රධාන ජල නළ පද්ධතියේ කැඩී යෑම හේතුවෙන් 11 වැනිදා රාත්‍රියේ සිට මහා ජල කඳක් අහසට විදිමින් තිබෙන බවත් ඊයේ (13දා) පෙරවරු දක්වාත් එය අලුත්වැඩියා කර නොමැති බවත් ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

මේ හේතුවෙන් ත්‍රිකුණාමලය නගරය, ආන්දම්කුලම, නිලාවේලි යන ප්‍රදේශවල ජනතාවට පානීය ජලය බෙදාහැරීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක්ව පවතී.

කන්තලේ _ ඩබ්.එම්. වික්‍රමසිංහ