මන්ත්‍රිවරුන්ටත් ටැක්ස් ෆයිල් අරින්න පොහොට්ටුවෙන් යෝජනාවක්

0
9

සෑම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයකුටම බදු ලිපි ගොනුවක් ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව ඊට අවශ්‍ය නීති සංශෝධනය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය යෝජනාද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ශ්‍රී  ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සූදානම් වෙයි.

බදු පැහැර හරින පුද්ගලයන් පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමේ මූලික පියවරක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුව තුළින් ආදර්ශයක් ලබාදීම සඳහා මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන  බව ශ්‍රී  ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සඳහන් කර ඇත.

ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරයකදී මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට පොදුජන පෙරමුණ සූදානමින් සිටින බවද වාර්තා වේ. රජයට බදු ගෙවීම් පැහැර හරින පුද්ගලයන්ට නීති මඟින් ක්‍රියාත්මක කිරීම් බොහෝ ප්‍රමාද වී ඇති නිසා ඔවුන් තවදුරටත් රජයට බදු ගෙවීම් පැහැර හරිමින් සිටීම මෙම තීරණය ගැනීමට හේතුව බව කියයි.

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය