පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීමක් අද

0
5

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ (පක්ෂ නායක)  රැස්වීමක් අද (14දා)  කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී පැවැත්වේ.

පෙරවරු 10.30ට පැවැත්වීමට නියමිත මෙම රැස්වීමේදී පාර්ලිමේන්තුවේ  ලබන සතියේ න්‍යායපත්‍රය තීරණය කිරීම සිදුවේ. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව ලබන සතියේ 20 වැනිදා සිට 23 වැනිදා දක්වා රැස්වීමට නියමිතය.

දැනට අහෝසි වී ඇති පොදු ව්‍යාපාර  පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව සහ රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව ඇතුළු කාරක සභා පිහිටුවීම  සම්බන්ධයෙන්ද  මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරෙනු ඇති බව වාර්තා වේ.

අනුරාධා හේරත්, සඳුනි ගමාරච්චි