ගාල්ල බන්ධනාගාරයට උඩින් වැටුණු පාර්සලයේ ජංගම දුරකථන – ගංජා සහ දුම්කොළ 15 ක්

0
7

ගාල්ල බන්ධනාගාරය තුළට විසිකොට තිබූ  පාර්සලයක තිබී ජංගම දුරකථන 03ක්, දුම්කොළ 15ක්, චාජර් 02ක්, කුඩා ගංජා පැකට් 05ක් සොයාගත් බැව් ගාල්ල බන්ධනාගාරය පවසයි.

කිසියම් පුද්ගලයකු විසින් බන්ධනාගාරගතව සිටින සිරකරුවකුට ලබාදීම සඳහා මෙකී පාර්සලය සිරගෙදර මාවත මාර්ගයේ සිට බන්ධනාගාර තාප්පයට  උඩින් විසිකොට ඇත. එම අවස්ථාවේ දැඩි සෝදිසියෙන් සිටි  බන්ධනාගාර නියාමක කුඩාගම මහතා විසින්  මෙම පාර්සලය දැක  සිය භාරයට ගෙන බන්ධනාගාරයේ ඉහළ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

පාර්සලයේ තිබූ ජංගම දුරකථන 03 හා චාජර් 02 බන්ධනාගාර මූලස්ථානය වෙත යොමුකොට ඇති අතර දුම්කොළ 15 විනාශ කිරීමට කටයුතු කර ඇත. ගංජා පැකට් 05 පොලිසියට භාරදී තිබේ.

ගාල්ල – කමල් විජේහේවා