කොමර්ෂල් බැංකුව දරුවන් වෙනුවෙන් තුන්වැනි වරටත් “අරුණලු සිත්තම්” චිත්‍ර තරගය පවත්වයි 

0
39

කොමර්ෂල් බැංකුවේ ඉතාමත් ජනප්‍රිය “අරුණලු සිත්තම්” චිත්‍ර තරගය තුන්වැනි වසර සඳහාත් පවත්වන බව නිවේදනය කරමින් දිවයින පුරා සිටින දරුවන්ට තමන්ගේ නිර්මාණශීලී දක්ෂතා භාවිත කරමින් මෙම චිත්‍ර තරගයේදී සිය අදහස් දක්වන ලෙස බැංකුව ආරාධනය කර ඇත. 

අවුරුදු 04ත් 16ත් අතර දරුවන්ට විවෘත මෙම චිත්‍ර තරගය බැංකුවේ ජනප්‍රිය ළමා ගිණුම වන “අරුණලු” සන්නාමය යටතේ පවත්වන බව බැංකුව සඳහන් කරයි. මෙම චිත්‍ර තරගයෙන් ජයගන්නා දරුවන්ට මුදල් ත්‍යාග 137ක් ලබාදෙන අතර එම ත්‍යාගවල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 02ක් වේ. මීට අමතරව බැංකුව සඳහන් කරන්නේ මෙම තරගයට සහභාගි වන තවත් දරුවන් 250 දෙනකු සඳහා කුසලතා සහතිකපත් ප්‍රදානය කරන බවයි. පසුගිය වසරේදී මෙම චිත්‍ර තරගය අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැවැත්වූ අතර එහි සාර්ථකත්වය නිසා 2022 තරගයද අන්තර්ජාලය ඔස්සේම පවත්වන බව බැංකුව පවසයි.  

මෙම තරගයේදී දරුවන්ට අංශ 05ක් යටතේ තම චිත්‍ර ඉදිරිපත් කළ හැකිවේ. පෙර පාසල් (අවුරුදු 4-5) ප්‍රාථමික, (6-7) පසු ප්‍රාථමික (8-10) කනිෂ්ඨ (11-13) සහ ජේ‍යෂ්ඨ (15-16) යන කාණ්ඩ මෙම අංශවලට ඇතුළත් වේ. මෙහිදී කුඩා දරුවන් තෝරා ගන්නා කැමැති මාතෘකාවක් යටතේ චිත්‍ර ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර A3 ප්‍රමාණයේ කොළයක මෙම චිත්‍රය නිර්මාණය කළ යුතුවේ. බැංකුව සඳහන් කරන්නේ කනිෂ්ඨ අංශයේ තරගකරුවන් “යහපත් දරුවකු දකින්නට නම්” සහ ජේ‍යෂ්ඨ අංශවල තරගකරුවන් “මනුෂ්‍යත්වය” යන මාතෘකා යටතේ අඟල් 14×18 ප්‍රමාණයේ කොළයක තම චිත්‍රය ඇඳ තරගය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු බවයි.  

මෙම තරගයේදී අයැදුම්කරුවන් විසින් සැප්තැම්බර් 01 වැනිදා සිට ඔක්තෝබර් 15 වැනිදා දක්වා ඕනෑම දිනයක www.arunalusiththam.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස තම චිත්‍රයේ ස්කෑන් පිටපතක් අදාළ තොරතුරු සමඟ අප්ලෝඩ්  කරමින් තරගය සඳහා ඇතුළත් විය හැකි බව බැංකුව සඳහන් කරයි.

මෙහිදී පෙර පාසල් අංශය යටතේ වඩාත්ම නිර්මාණශීලී චිත්‍ර 25 ඉදිරිපත් කරන තරගකරුවන්ට රුපියල් 10,000ක ත්‍යාගයක් සහ සහතික පත්‍රයක් බැංකුව විසින් ලබාදෙයි මීට අමතරව මෙම අංශය යටතේ තවත් දරුවන් 50 දෙනකු වෙත කුසලතා සහතික ලබාදෙනු ඇත.

එසේම අනිකුත් අංශවල පළමු ස්ථානය දිනාගන්නා තරගකරුවන්ට රුපියල් 100,000ක් බැගින් ලබාදෙන අතර දෙවැනි ස්ථානය සඳහා රුපියල් 75,000ක්ද, තෙවැනි ස්ථානය සඳහා රුපියල් 50,000ක්ද සහතික පත්‍රද ලබාදෙන බව බැංකුව සඳහන් කරයි.