එක දරුවකුවත් මන්දපෝෂණයට ගොදුරු කරන්නේ නෑ

0
224

ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ පෝෂණය සහතික කිරීම පිණිස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ සභාපතිත්වයෙන් ග්‍රාමීය ආර්ථික පුනර්ජීවන කේන්ද්‍ර සවිබලගැන්වීමේ බහු ආංශික ඒකාබද්ධ යාන්ත්‍රණයක් පිහිටුවා ඇත.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කර ඇති මෙම යාන්ත්‍රණය කමිටු හතක් හරහා ක්‍රියාවට නංවා තිබේ.

“කිසිදු පුරවැසියෙක් ආහාර නොමැතිකම නිසා කුසගින්නේ නොතැබිය යුතුය” සහ “කිසිදු දරුවෙක් මන්දපෝෂණ තත්ත්වයට ගොදුරු නොවිය යුතුය” යන්න මෙම යාන්ත්‍රණය පිහිටුවීමෙහිලා ජනාධිපතිවරයාගේ අපේක්ෂාව වී ඇත.

මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ජනාධිපතිවරයාගේ සභාපතිත්වය යටතේ ජාතික ආහාර සුරක්ෂිත හා පෝෂණ සභාව ක්‍රියාත්මක වේ.

ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා පෝෂණය පිළිබඳ ජාතික ඒකාබද්ධ යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ජනාධිපති ලේකම්වරයාගේ සභාපතිත්වයෙනි. අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයා ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා තාක්ෂණික උපදේශක කමිටුවේ සභාපතිවරයා වෙයි.

ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා පළාත් ඒකාබද්ධ යාන්ත්‍රණය පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන්ගේ සභාපතිත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ.

දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා පෝෂණය පිළිබඳ දිස්ත්‍රික් ඒකාබද්ධ යාන්ත්‍රණය භාරව ක්‍රියා කරති.

ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා පෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රාදේශීය  ඒකාබද්ධ යාන්ත්‍රණය ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සභාපතිත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ.

ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 14.022ක් තුළ ග්‍රාම නිලධාරි, සංවර්ධන නිලධාරි, කෘෂිකර්ම පරීක්ෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරි, සමෘද්ධි නියාමක, පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකා, ළඟම පාසලේ විදුහල්පති සහ පළාත් පාලන ආයතනයේ නියෝජිතයන් දෙදෙනකුගෙන් සමන්විත ආර්ථික පූනර්ජීවන හා ආහාර සුරක්ෂිතතා කමිටු පිහිටුවා, එමඟින් ග්‍රාම නිලධාරි වසම් මට්ටමින් ආර්ථික පුනර්ජීවයක් ඇති කොට දරිද්‍රතාව පිටුදැකීම, මන්දපෝෂණයෙන් දරුවන් මුදාගැනීම, ප්‍රදේශයේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව මෙන්ම ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නංවා ගැනීමට මෙම යාන්ත්‍රණයෙන් කටයුතු කෙරේ.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ උපදෙස් මත, ජාතික ආහාර සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ ජනාධිපති උපදේශක ආචාර්ය සුරේන් බටගොඩගේ මඟ පෙන්වීමෙන් ක්‍රියාත්ම මෙම වැඩසටහනට අගමැතිවරයා සහ ජනාධිපති ලේකම්වරයාගේ සිට ග්‍රාම නිලධාරි මට්ටම දක්වා සමස්ත රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයත්, පෞද්ගලික අංශය, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, වෘත්තිකයන්, ආගමික නායකයන් සම්බන්ධ කරගෙන තිබේ.

ජේ.ටී. ද සිල්වා