ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවක්

0
6

ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා වර්ධනය පිළිබඳව කඩිනම් තීරණ ගැනීම සඳහා 05 දෙනකුගෙන් සැදුම් ලත් කැබිනට් අනුකමිටුවක් පත් කිරීමට මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වූ බව ඊයේ පැවැති කැබිනට් මණ්ඩල තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ ප්‍රකාශ කළේය.

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුතු අදාළ අනුකමිටුවට අගමැති ඇතුළු අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අමාත්‍යවරු 5 දෙනකු ඇතුළත් අතර එම කමිටුව සඳහා කෝප්, කෝපා කමිටුවල නියෝජිතවරුන්ද රැස්වීම්වලට සහභාගි කර ගන්නා බවද වැඩ බලන කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක රමේෂ් පතිරණ සඳහන් කළේය.

වත්මන් අර්බුදකාරී ආර්ථික තත්ත්වය හමුවේ ආර්ථික පුනර්ජීවනයට සහ වර්ධනය සඳහා ගත යුතු ඉහළ ප්‍රමුඛතාවන් හ¾දුනාගෙන ඒ සඳහා අවශ්‍ය කඩිනම් තීරණ ගැනීමට මේ අනුකමිටුව ස්ථාපිත කොට ඇත.

නුවන් බඹරැන්දගේ