ආදායම් බදු නඩුවකට බුද්ධි කීර්තිසේනට සිතාසි

0
217

රුපියල් ලක්‍ෂ 64කට අධික ආදායම් බදු මුදලක් රජයට ගෙවීම පැහැර හැරියැයි කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ජනප්‍රිය චිත්‍රපට නිෂ්පාදකවරයකු වන බුද්ධි කීර්තිසේන යන අයට ලබන 27 වැනි දින අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙසට කොළඹ අතිරේක මහෙස්ත්‍රාත්  ටී.එන්.එල්. ඉලංගසිංහ මහතා පසුගිය දින සිතාසි නිකුත් කළේය.

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අධිකරණය හමුවේ කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව හැව්ලොක් පාර, කොළඹ 05 යන ලිපිනයේ පදිංචි චිත්‍රපට නිෂ්පාදකවරයකු වන බුද්ධි කීර්තිසේන යන අයට මෙලෙස අධිකරණය මඟින් සිතාසි නිකුත් කෙරිණි.

බුද්ධි කීර්තිසේන යන අයට රුපියල් හැට හතර ලක්‍ෂ අනූ තුන් දහස් දෙසිය හැත්තෑ හතක (6,493,277.34) බදු මුදලක් පැහැර හැරීමෙන් රජයට වංචාවක් සිදුකළේ යැයි දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කොළඹ මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ මෙම පැමිණිල්ල ගොනුකර තිබිණි.

හංසි නානායක්කාර