සැප්. 19 රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

0
543

දෙවන එලිසබෙත් මහ රැජිණගේ රාජකීය අවමංගල්‍ය උත්සවය යෙදෙන සැප්තැම්බර් 19 වන දා රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රාජ්‍ය පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය මේ බව දැනුම් දී ඇත.

එදින ජාතික ශෝක දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරමින් රජයේ කාර්යාල සඳහා විශේෂ රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශ කර තිබේ.

මෙය රජයේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යාමට බාධාවක් නොවිය යුතු බව එම අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරට ත් දැක් වේ.