ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දින සැමරුම 15 වැනිදා කොළඹදී

0
15

අන්තර්ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දිනය මෙම මස 15 වැනි දිනට යෙදී ඇත. “ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අභියෝග – වෙනස්වන ලෝකයකට විසඳුම්” යන තේමාව යටතේ අන්තර්ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දිනය සැමරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව කටයුතු සංවිධානය කර තිබේ.

මැතිවරණ ක්‍රමවේද පිළිබඳ අන්තර්ජාතික ආයතනයේද තාක්ෂණික සහයෝගය ඇතිව මෙම 15දා කොළඹ ටාජ් සමුද්‍ර හෝටලයේදී පැවැත්වෙන බව මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල් සමන් ශ්‍රී  රත්නායක පැවැසීය.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් සහතික කර ඇති ජනතා පරමාධිපත්‍යයේ කොටසක් වූ ඡන්ද බලය නිදහස්ව හා සාධාරණව ප්‍රකාශ කිරීමට කටයුතු සැලැස්වීම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ කාර්යභාරය වන බවත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ හරයන් සමඟ යමින් ඒ පිළිබඳ නිරන්තරයෙන් සියලු මැතිවරණ පාර්ශ්වකරුවන් දැනුම්වත් කිරීමද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ක්‍රියා කරමින් සිටින බවත් මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සඳහන් කළේය.  

ජේ.ටී. ද සිල්වා