ශ්‍රී ලංකාව හා ඉරානය අතර ගුවන් ගමන් අරඹන්න සාකච්ඡාවක් 

0
12

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉරානයේ ටෙහෙරාන් නුවර අතර ඍජු ගුවන් සේවා ආරම්භ කර ඒ තුළින් ඉරාන සංචාරකයන් ශ්‍රී ලංකාවට වැඩි වශයෙන් ගෙන්වා ගැනීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ සාකච්ඡා කෙරේ.

එළැඹෙන සංචාරක සමයත් සමඟ ඉරාන සංචාරකයන් මෙරටට පැමිණීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින විදේශ විනිමය ගැටලුවට යම් සහනයක් ලැබෙන අතර, දෙරටේ සුහදතාව වර්ධනය වීමට ඉවහල් වන බව වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉරාන තානාපති හෂේම් අස්න්හ්සාදේ මහතාගේ අවධානය යොමු කරවා ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ තේ මේ වනවිට ඉරානය විශාල වශයෙන් මිලදී ගනු ලබන බව සඳහන් කළ ඉරාන තානාපතිවරයා ශ්‍රී ලංකා තේ ඉතාමත් අගය කරන බවද සඳහන් කර ඇත.

ගුවන් යානා ඉන්ධන ලබාගැනීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ අවස්ථාවේ,  විෂය භාර ඇමැතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කර ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන බවද ගුවන් සේවා ඇමැතිවරයා එම සාකච්ඡාවේදී පවසා ඇත.

ජේ. ටී. ද සිල්වා