වී අලෙවි මණ්ඩල මුරකරුවන්ගේ දීමනාව වැඩි කරන්න තීරණ

0
12

වී අලෙවි මණ්ඩලයේ අනියම් පදනම මත පත්කර ඇති ගබඩා රැකවල්කරුවන්ට ගෙවන දීමනාව ඉහළ නැංවීමට තීරණය කර ඇත.

 දැනට පත්කර ඇති අනියම් රැකවල්කරුවන්ට මාසිකව ගෙවන දීමනාව ප්‍රමාණවත් නොවීම නිසා එම මුදල ඉහළ දැමීම සාධාරණ බව කෘෂිකර්ම ඇමැති  මහින්ද අමරවීර වී අලෙවි මණ්ඩලයට උපදෙස් දී තිබේ.

ඒ අනුව ප්‍රාදේශීය ගබඩාවල ආරක්ෂාව සඳහා අනියම් පදනම යටතේ පත්කර තිබෙන රැකවල්කරුවන්ට මෙතෙක් මාසිකව ලබාදුන්  රු.7,500ක දීමනාව රුපියල් 10,000 දක්වා ඉහළ නැංවීම කෙරෙහි අවධානය යොමුකර ඇති බව වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති නීල් ද අල්විස් පැවැසීය.

 වී ගබඩා බොහොමයක්  මහජනතාව ගැවසෙන ස්ථානවලින් බැහැරව බැවින් ඇතැම් අවස්ථාවල වී ගබඩා කඩා බිඳ වී පැහැර ගැනීමේ සිද්ධීන් වාර්තා වී ඇති අතර  වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් වී මිලදී ගැනීම් ආරම්භ කළ පසු මෙවැනි සිදුවීම් වරින්වර වාර්තා වී ඇතිද සඳහන් කර ඇත.

 මෙවැනි සිදුවීම් වරින්වර වාර්තා වන බැවින් වී ගබඩාවල ආරක්ෂාව තර කරන ලෙස ඇමැතිවරයා වී අලෙවි මණ්ඩලයට උපදෙස් දුන්නේය.

වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් වී මිලදී ගැනීම සිදු කරන අවස්ථාවලදී පමණක් මෙම රැකවල්කරුවන්ගේ සේවය ක්‍රියාත්මක කරන බව සභාපති නීල් ද අල්විස් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

නිර්මාණි ගුණරත්න