වරාය වෘත්තීය සමිතිවලින් දැවැන්ත විරෝධතාවක්

0
13

අයි.එම්.එෆ්. යෝජනාවලට අනුව වරාය අධිකාරියේ සේවා සැපයුම් ස්ථාන රැසක් පෞද්ගලික අංශයට විකිණීමේ සූදානමක් ඇති නිසා ඊට එරෙහිව දැවැන්ත විරෝධතාවක් ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බව වරාය වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානය සඳහන් කරයි. දැනට වරාය අධිකාරිය මඟින් ක්‍රියාත්මක නැඟෙනහිර පර්යන්තයද ඒ අනුව පෞද්ගලික අංශයට පැවැරීමේ සූදානමක් ඇතැයිද එම සන්ධානය සඳහන් කළේය.

මෙම කිසිදු ආයතනයක් පෞද්ගලික අංශයට ලබා නොදී වරාය අධිකාරිය තුළින් ලාභ ලබන තැනට ගෙන ආ හැකි නමුත් විකිණීමෙන් බලධාරීන්ට ලැබෙන කොමිස් නිසා එසේ නොකර මෙම ආයතන විකිණීමට කටයුතු කරන බවද වරාය වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානය චෝදනා කළේය.

මේ පිළිබඳ ගන්නා අවසන් තීන්දු තීරණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කිහිපයක් මෙම සතියේදී පවත්වන බවද වරාය වෘත්තීය සමිති සන්ධානය නියෝජනය කරන වෘත්තීය සමිති 20ක නියෝජිතයන් ඊට එක්වන බවද එහි

කැඳවුම්කරු නිරෝෂන් ගොරකානගේ මහතා පැවැසීය.

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය