මිරිස් ආනයනයට මේ වසරේ රු. කෝටි 2800ක් වැය කරලා

0
13

මෙම වසරේ ජූලි මාසය වන විට පමණක් මිරිස් මෙටි්‍රක් ටොන් 18,556ක ප්‍රමාණයක් ආනයනය කර ඇති අතර ඒ සඳහා වැය කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 2800කට වඩා වැඩි බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර ඇත.

ඒ සඳහා විදේශ විනිමය වටිනාකම රුපියල් මිලියන 28,612ක් බව අමාත්‍යාංශය පෙන්වාදී තිබේ.

මෙම මුදල මෙරට ගොවීන් සඳහා වැය කළා නම් රටට අවශ්‍ය මිරිස් ප්‍රමාණය නිපදවා ගැනීමට හැකිවන බවත්, මිරිස් අපනයනය කර එමඟින් ඩොලර් ආදායම් උපයා ගැනීමට හැකි වන බවත් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර තිබේ.

මෙරට මිරිස් අවශ්‍යතාවෙන් 60%ක් ආනයනය කරන අතර මේ වන විට මිරිස් අවශ්‍යතාවෙන් 20%ක ප්‍රමාණයක අස්වැන්නක් සැපැයීමට අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීන් සූදානම් බවද ප්‍රකාශ කර ඇත.

මෙම මිරිස් අස්වැන්න කෘමිනාශක හා රසායනික පොහොර භාවිතය නොකර 80%ක් කාබනික පොහොර භාවිතයෙන් වගා කර ඇති බවද සඳහන් වේ.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය කෘෂි අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය විසින් මෙම මිරිස් ගොවීන් සඳහා අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් සපයා ඇත.

ඒ අනුව මිරිස් වගාව සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණය, උපකරණ, නවීන වගා ක්‍රම, නව පළිබෝධනාශක පිළිවෙත් මෙන්ම ඒවා ඇසිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන ක්‍රමෝපායන් මෙන්ම අලෙවිය සඳහා අවශ්‍ය වෙළෙඳපොළද සපයාදී තිබේ.

මේ නිසා එක් ගොවියෙක් අක්කරයකින් රුපියල් ලක්ෂ හැත්තෑ හතරක් වැනි ඉහළ ආදායමක් මාස හයක් තුළ උපයන බවද ගොවීන් අවධාරණය කළ බව අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර ඇත.

එමෙන්ම කෘෂි අංශ නොවී කරන ව්‍යාපෘති යටතේ ඉදිරි කාලය තුළ තවත් මිරිස් වගා ව්‍යාපෘති රැසක් ආරම්භ කරන බව කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්ද අමරවීර ප්‍රකාශ  කර තිබේ.

නිර්මාණි ගුණරත්න