දූෂණ විරෝධී ප්‍රඥප්තිය බලාත්මක කරන්න අදාළ පාර්ශ්ව දැනුවත් කරන්න

0
23

ශ්‍රී  ලංකාව 2004 මාර්තු 31 වැනි දින අස්සන් තබන ලද එක්සත් ජාතීන්ගේ දූෂණ විරෝධී ප්‍රඥප්තිය මෙරට තුළ බලාත්මක කිරීමට අදාළ පාර්ශ්ව දැනුවත් කරන්නැයි ‘අර්බන් සිටිසන්’ (Uerban Citizen) සංවිධානය ඉල්ලීමක් කරයි.

දූෂණය මෙරටින් තුරන් කිරීම සඳහා දේශපාලනඥයන් සැබෑවටම කැපවන්නේ නම් මෙම ප්‍රඥප්තිය බලාත්මක කිරීමට සමගාමීව පාර්ලිමේන්තුව, මුදල් අමාත්‍යාංශය හා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙහි ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් සිදුකිරීම හා රජයේ විගණකාධිපති සහ මහ බැංකුවේ අධිපති තනතුරුවල ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකිරීමද අවශ්‍ය බව එම සංවිධානයේ නියෝජිත පිරිසක් අදාළ පාර්ශ්වයන් දැනුවත් කරන ලෙස හිටපු කථානායක කරු ජයසූරිය හමුවී ඉල්ලීමක් කළ බව ‘අර්බන් සිටිසන්’ සංවිධානයේ සභාපති නාගරික මන්ත්‍රි ශර්මිලා ගෝනවෙල ‘මව්බිම’ට පැවැසුවාය.

මෙම කාර්යය ඉටුකර ගැනීමට සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වූ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සහාය ලබාදෙන ලෙසද ඉල්ලා සිටි බවද ගෝනවෙල මහත්මිය කීවාය.