කොස්තාපල්වරියට අතවර කිරීමේ සිද්ධියට සැක සෙවණගල OIC ට ඇප

0
28

පොලිස් කොස්තාපල්වරියක අතවරයට ලක් කිරීමේ සිද්ධියකට අදාළව රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටි සෙවණගල පොලිසියේ හිටපු ස්ථානාධිපතිවරයා රුපියල් ලක්ෂ දෙක බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් මත නිදහස් කරන ලෙස ඇඹිලිපිටිය ප්‍රධාන මහෙස්ත්‍රාත් ඒ.ඒ. ප්‍රියංකර ලක්ෂ්මන් මහතා ඉකුත් 09දා නියෝග කර ඇත.

මෙලෙස ඇප මත නිදහස් කරනු ලැබුවේ සෙවණගල පොලිස් ස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ පොලිස් නිලධාරියෙකි. සෙවණගල පොලිස් ස්ථානයේ සේවය කරනු ලැබූ ආධුනික පොලිස් කොස්තාපල්වරියකට අතවර කිරීමේ සිද්ධියකට අදාළව සෙවණගල පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයාට එරෙහිව ආධුනික පොලිස් කොස්තාපල්වරිය විසින් පොලිස් මූලස්ථානයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබිණි. ඒ අනුව පොලිස් මූලස්ථානයේ කාන්තා කාර්යාංශය විසින් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කෙරිණි.

ඒ අනුව සැකකාර ස්ථානාධිපතිවරයා කොළඹ කාන්තා කාර්යාංශයට භාර විය. එහිදී කාන්තා කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් විසින් සැකකාර ස්ථානාධිපතිවරයා අත්අඩංගුවට ගෙන 2022.08.29 දින ඇඹිලිපිටිය මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ අතර එහිදී ස්ථානාධිපතිවරයා 09 වැනි දින දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කෙරිණි.

මත්තල – ඩී.එන්. ජයසේකර,

සෙවණගල – එස්. කුට්ටපිටිය,

ඇඹිලිපිටිය – සේන වී. ගමගේ