සති අන්තයේ විදුලි කප්පාදුව වෙනස් වෙයි

0
434

සති අන්තයේ විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොකරන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පවසයි.

ඒ අනුව, අද (සැප්. 10) සහ හෙට යන දෙදින විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොකෙරෙනු ඇත.

කෙසේ වෙතත්, 12 වන දා පැයක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කෙරෙන බව එම කොමිෂන් සභාව වැඩිදුරට ත් පැවසෙයි.