මැතිසබයේ දුප්පත් මන්ත්‍රිලා

0
60

ඉතාම අපහසුතාවෙන් පෙළෙන අඩු ආදායම්ලාභී මන්ත්‍රිවරුන් විශාල පිරිසක් පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින බව ජල සම්පාදන  රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත පැවැසීය. කැබිනට් මණ්ඩලය පත්කිරීමේ හා රාජ්‍ය  ඇමැතිවරුන් පත් කිරීමේ කටයුතු සියයට සියයක්ම සම්පූර්ණයෙන් වී නොමැති බවද මන්ත්‍රිවරයා  පැවැසීය.

තමා ව්‍යාපාරිකයකු නිසා වැටුප් නොගෙන වැඩ කිරීමට හැකියාවක් ඇතත් එසේ වුවහොත් සනත් නිශාන්තලා මෙන් වැටුප් නොගෙන වැඩ කරන ලෙසට අඩු ආදායම්ලාභී මන්ත්‍රිවරුන්ට ඇතැමුන්ගෙන් බලපෑම් එල්ල වන නිසා තමන් වැටුප් ගන්නා බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

සිය රාජ්‍ය  අමාත්‍ය ධුරයේ වැඩ භාර ගැනීම වෙනුවෙන් ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය.

තමන් වැටුප් ලබාගන්නා නමුත් එම සියලු වැටුප් සිය පෞද්ගලික පරිහරණයට යොදා නොගෙන මහජන සේවය සඳහා යොදන බවද ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රිවරයකු වශයෙන් කටයුතු කළ කාලයේ සිට තමා ලබාගත් වැටුප් ජනතා සේවය සඳහා යෙදූ බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවැසීය.

කුමුදු උපුල් ශාන්ත