ගොවීන්ට අවි අතට ගන්න අමරවීරගෙන් අවසර

0
43

වන සතුන්ගෙන් වගාවට වන හානිය අවම කර ගැනීමට ගොවීන්ට තුවක්කු දීම කෙරෙහි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුව ඇතැයි වාර්තා වේ. වගා බිම්වලට වන සතුන්ගෙන් වන හානිය ඉතා තදින්ම අස්වැන්න අඩු වීම කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කරන නිසා එය අවම කර ගැනීම පිළිබඳව අමාත්‍යාංශය දැඩිව අවධානය යොමු කර ඇත.

පසුගිය කාලය පුරාම වන සතුන්ගෙන් වගාවට වන හානිය අවම කර ගැනීමට විවිධ සැලසුම් ක්‍රියාවට නැංවුවද ඒ සියල්ල අසාර්ථක ව්‍යාපෘති බවට පත් වූ බව එහි ප්‍රකාශකයෙක් කීය. මේ හේතුවෙන් වන සතුන්ගෙන් වගා ආරක්ෂා කර ගැනීමට ගොවීන්ට තුවක්කු දීම කෙරෙහි අවධානය යොමුව ඇත.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ තක්සේරු කිරීම්වලට අනුව මෙරට වගා කෙරෙන බෝග අතරින් වාර්ෂිකව 40%ක් පමණ වන සතුන්ගේ හානි හේතුවෙන් විනාශ වන බව එම අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවැසීය. රිළවුන්, ව¾දුරන් හා දඬුලේනුන් නිසා මහා පරිමාණ බෝග විනාශයක් වන්නේ යැයි ද හෙතෙම කීය.

මොනරු හා වල් උෟරන්ද වගාවට දැඩි ලෙස හානි කරන සතුන් බවට ගොවියන් නිරන්තරයෙන් පැමිණිලි කරන බවද ඔහු කීය. මේ හේතුවෙන් වගාබිම් වන සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට පිළියම් යෙදීම ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇතැයිද හෙතෙම පැවැසීය.

සවනි ශේශාධි