ආයෝජනයට එන විදේශිකයන්ගේ නීතිමය කටයුතු ඉක්මනින් කරදෙයි

0
6

ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන කටයුතු සඳහා එන විදේශීය ආයෝජකයන්ට ඒ සඳහා නීතිමය අවසර ලබා ගැනීම ඉක්මනින් හා කාර්යක්‍ෂමව කර ගැනීම සඳහා පහසුකම් සැපැයීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් ආයෝජන මණ්ඩලය මඟින් ආරම්භ කිරීමට රජය පියවර ගෙන ඇත.

යම් ආයෝජනයක් සඳහා පැමිණෙන අය දීර්ඝ ක්‍රියාවලියක් ඔස්සේ ඒ සඳහා අවසරගත යුතු වීම හේතුවෙන් මෙරට ආයෝජනයට බොහෝ විදෙස් ආයෝජකයන් මැළිකමක් දක්වන බැවින් මේ තීරණය ගත් බව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය පවසයි.

නව වැඩපිළිවෙළ යටතේ විවිධ ලියාපදිංචිවීම් සඳහා තැන් තැන්වලට නොගොස් ආයෝජන මණ්ඩලය මඟින් තම සියලු ලියාපදිංචිවීම් කර ගැනීමට ආයෝජකයන්ට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත.

රටට ඩොලර් අවශ්‍යව පවතින මේ අවස්ථාවේ ආයෝජකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන අතර මීට අමතරව ආයෝජකයන් දිරිමත් කිරීමේ වැඩසටහන් රැසක් ඉදිරියේදී ක්‍රියාවට නැංවීමට ආයෝජන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කොට ඇතැයි වාර්තා වේ.

මෙම වැඩපිළිවෙළ සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ආයෝජන මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නව ආයෝජන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා බලාපොරොත්තු වන බව එම අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය